Vydanie Zabbix 6.0 LTS

Spoločnosť Zabbix LLC oznámila vydanie najnovšej verzie Zabbix Long Term Support (LTS). Zabbix 6.0 LTS prináša mnoho očakávaných funkcií a vylepšení. Verzie LTS sú hlavnou súčasťou cyklu nových verzií Zabbix a prichádzajú s garantovanou 5-ročnou podporou, ktorá poskytuje ďalšie funkcie, opravy a vylepšenia počas celého životného cyklu.Vzhľadom na to, že inštancie Zabbix sú nasadzované po celom svete, v rôznych prípadoch použitia a infraštruktúrach rôznych veľkostí, cieľom vydania Zabbix 6.0 LTS je poskytnúť najžiadanejšie funkcie pokrývajúce mnoho rôznych aspektov monitorovania. Cieľom nových funkcií je poskytnúť ďalšiu hodnotu poskytovateľom podnikových služieb, tímom DevOps a ITOps, ako aj zlepšiť celkový pracovný postup monitorovania a poskytnúť nové poznatky na rôznych úrovniach. Medzi hlavné funkcie pridané do Zabbix 6.0 LTS patria:


Stručný prehľad najvýznamnejších funkcií dostupných v novej verzii

Pridaná hodnota pre Vaše biznis služby

Monitorovanie služieb prešlo zásadným redizajnom. Cieľom Zabbix 6.0 LTS je poskytnúť používateľom dodatočnú hodnotu pre ich podnikanie využitím nových funkcií monitorovania biznis služieb (BSM). Monitorovanie biznis služieb kombinuje flexibilitu, výkon a vylepšené používateľské rozhranie, aby sme našim koncovým používateľom poskytli nástroje, ktoré potrebujú na monitorovanie svojich biznis služieb a vykonávanie automatizovanej analýzy príčin. Vylepšená funkcia reportovania SLA vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou zo Slovenska, poskytuje nástroje potrebné na sledovanie ukazovateľov úrovne obchodných služieb (SLI) s cieľom zabezpečiť, aby váš tím plnil stanovené ciele úrovne služieb (SLO).

Podpora Zabbix Server klastra

„Out-of-the-box“ riešenie vysokej dostupnosti umožňuje používateľom Zabbix-u nasadiť Zabbix Server HA cluster bez použitia akýchkoľvek externých nástrojov. Používatelia teraz môžu nasadiť jeden alebo viacero záložných uzlov, aby zabezpečili nulový výpadok počas neplánovaných odstávok, aktualizácií servera alebo iných údržbových úloh.

Zavedenie strojového učenia

Vďaka strojovému učeniu Zabbix je teraz detekcia anomálií a základné monitorovanie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Naším cieľom bolo poskytnúť jednoduchý, ale flexibilný súbor funkcií, ktoré umožnia našim používateľom využívať prístup strojového učenia namiesto spoliehania sa len na statické prahové hodnoty problémov.

Monitorovanie systému Kubernetes

Keďže kontajnery a kontajnerové orchestračné systémy sú vo svete IT čoraz rozšírenejšie, bolo mimoriadne dôležité, aby najnovšia verzia Zabbix LTS poskytovala adekvátne riešenie monitorovania takýchto infraštruktúr. Vydanie Zabbix 6.0 LTS poskytuje tímom DevOps prostriedky potrebné na monitorovanie takýchto prostredí. Vďaka podpore monitorovania podov, uzlov a interných komponentov Kubernetes, majú teraz používatelia Zabbixu možnosť monitorovať svoje inštancie Kubernetes na viacerých úrovniach.

Vylepšený zber a vizualizácia údajov

Zabbix 6.0 LTS sa dodáva s pribalenými mnohými novými šablónami pre technológie najpopulárnejších dodávateľov, ako sú Dell, Cisco, F5, Cloudflare a mnohí ďalší. Okrem vylepšeného zberu údajov poskytuje nová verzia aj mnoho nových spôsobov vizualizácie zozbieraných údajov. Tímy ITOps nájdu veľkú hodnotu v možnosti definovať geografické mapy a naplniť ich monitorovanými subjektmi, čím získajú lepší prehľad o stave infraštruktúry spoločnosti. Verzia tiež poskytuje podrobnejší pohľad na zozbierané údaje pomocou úplne novej sady widgetov, ako sú napríklad prehľady údajov Top a Bottom N, vizualizácia stavu SLA a ďalšie.

Aktualizované školenia a služby aktualizácie

Spolu s vydaním verzie Zabbix 6.0 LTS ponúka Zabbix aktualizovanú sadu odborných školení určených pre Zabbix 6.0 LTS. Školenia pokrývajú všetky funkcie Zabbix 6.0 LTS - od osvojenia si funkcií grafického rozhrania a základnej navigácie až po nasadenie komplexných distribuovaných prostredí a spoznanie vnútorného fungovania interných procesov Zabbix. Spoločnosť Zabbix LLC poskytuje aj službu aktualizácie používateľom, ktorí chcú aktualizovať svoju inštanciu Zabbix z ich doteraz súčasnej verzie na Zabbix 6.0 LTS - plne zdokumentovanú, s ohľadom na osvedčené postupy.

Okrem pridaných nových funkcií, Zabbix 6.0 LTS obsahuje aj mnohé vylepšenia používateľského rozhrania, zlepšenia výkonu a novú sadu monitorovacích šablón a integrácií pre najpopulárnejších dodávateľov, ako sú pfSense, F5, Mikrotik, Dell, HPE a mnohí ďalší. Vydanie Zabbix 6.0 LTS poskytuje dodatočnú výhodu v podobe prenosu zmien z predchádzajúcich vydaní bez LTS - Zabbix 5.2 a Zabbix 5.4, do novej LTS verzie.

Dostupnosť:

Zabbix 6.0 je teraz k dispozícii na stiahnutie:www.zabbix.com/download
Preskúmajte novinky vo verzii Zabbix 6.0:https://www.zabbix.com/whats_new_6_0
Viac informácií a prehľad nových funkcií nájdete na:https://www.zabbix.com/documentation/6.0/manual

O spoločnosti Zabbix

Spoločnosť Zabbix LLC má sídlo v Európe, Japonsku, Rusku a Spojených štátoch. Jej zakladateľom, generálnym riaditeľom a tvorcom produktu Zabbix je Alexej Vladishev. Hlavnou pracovnou oblasťou spoločnosti Zabbix LLC je vývoj open-source softvéru na monitorovanie celého technologického vybavenia v infraštruktúrach akejkoľvek veľkosti - on-premise aj v cloude. Okrem toho spoločnosť ponúka širokú škálu profesionálnych služieb navrhnutých tak, aby vyhovovali jedinečným obchodným požiadavkám každého zákazníka, vrátane implementácie, integrácie, vývoja na zákazku a konzultačných služieb, ako aj rôznych školiacich programov. Poslaním tímu Zabbix je sprístupniť univerzálne monitorovacie riešenie, ktoré bude cenovo dostupné pre všetkých. Prvá verzia Zabbixu bola vydaná v roku 2001. Zabbix ako spoločnosť bola založená v roku 2005 s cieľom poskytovať služby odbornej technickej podpory. Medzi zákazníkmi spoločnosti Zabbix sú vládne inštitúcie rôznych krajín spolu s niektorými z najväčších svetových telekomunikačných, finančných, vzdelávacích, maloobchodných a zdravotníckych spoločností. Mnohé z nich sú zaradené do zoznamu Fortune 500.


Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na marketing@egroup.sk

What's new in 6.0 - EN.pptx