Zero Downtime Backup

Archivuje, chráni a sprehľadňuje dáta tak, aby boli vždy k dispozícii a plnili svoju úlohu pri zabezpečení výroby, obchodu či služieb.

Vaše dáta sú Váš nedotknuteľný majetok. Zero Downtime Backup je súborom technických prostriedkov (hardvérových a softvérových), metodiky a procesov zameraných na spoľahlivé zálohovanie, archiváciu a obnovu dát informačných systémov s ohľadom na ich veľkosť, zložitosť, dôležitosť a špecifické požiadavky Vášho rozpočtu.

Pri návrhu zálohovacieho systému používame najmodernejšie a najefektívnejšie prostriedky dostupné na trhu, s dôrazom na optimalizáciu obstarávacích a prevádzkových nákladov. V procese výberu správneho spôsobu a metodiky ochrany dát zvažujeme nasledujúce otázky:
 • kategorizácia dát podľa hodnoty a dôležitosti
 • požiadavky na rýchlosť obnovy dát
 • požiadavky na mieru zabezpečenia jednotlivých kategórií dát
 • legislatívne požiadavky
 • dostupný čas na vykonanie záloh bez ovplyvnenia prevádzky služieb
Samotné zálohovanie je zbytočné, ak nie je možné požadované dáta obnoviť včas a v požadovanom rozsahu. Využívame na to tieto spôsoby:
 • deduplikácia
 • syntetické zálohy
 • priebežné inkrementálne zálohovanie
 • disk-to-disk a disk-to-disk-to-tape zálohovanie
 • virtuálne páskové knižnice (VTL)
 • zdieľané SAN súborové systémy
 • zálohovanie virtualizovaných prostredí formou obrazu (image) virtuálnych serverov
Ak máte dáta uložené, je potrebná ich okamžitá dostupnosť.

Hlavné príčiny nedostupnosti informačných systémov:
 • 15% - poruchy hardvéru
 • 45% - softvérové chyby
 • 40% - zlyhanie ľudského faktora
Preto je súčasťou zálohovacieho riešenia aj monitorovací a reportovací systém. Môže byť samostatný alebo je monitorovanie zálohovania integrované do existujúceho monitorovacieho systému. Systém automaticky upozorňuje administrátorov na zlyhanie zálohovacích úloh a iné chybové stavy.

Architektúru Zero Downtime Center tvorí sada overených nástrojov, zväčša so základom v open-source softvéri. Pri použitých komerčných softvéroch sú jadrom produkty IBM Spectrum Protect, Spectrum Protect Suite alebo IBM Spectrum Storage Suite (podľa požadovaných funkčných vlastností), ktoré spolu s ESA (Embedded Solution Agreement) licenciou predstavujú nenahraditeľnú súčasť zálohovania.

Balík IBM Spectrum Protect Suite obsahuje:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition
 • IBM Spectrum Protect for Databases
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
 • IBM Spectrum Protect for Mail
 • IBM Spectrum Protect for Space Management
 • IBM Spectrum Protect for SAN
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
 • Spectrum Copy Data Manager
 • IBM Spectrum Protect Plus
Zistite viac o IBM Spectrum Storage Suite
Zistite viac o IBM Spectrum Protect