Spoľahlivý partner vo Verejnom obstarávaní 2022


Získali sme pečať Spoľahlivý partner vo Verejnom obstarávaní 2022.

Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) povinne hodnotia dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Z celkového počtu dodávateľov verejných obstarávaní získalo hodnotenie uspokojivé vo verejnom obstarávaní len 16,3 % z nich. Aj my patríme medzi spoločnosti, ktoré boli hodnotené uspokojivo, čo predstavuje vysokú spokojnosť našich zákazníkov a poukazuje na serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa zapájame. Hodnotenie zároveň poukazuje na to, že s verejnou správou dokážeme fungovať transparentne, korektne a spoľahlivo.