Ako predísť ohrozeniu podnikania, ak zasiahne vyššia moc, radia experti
z eGroup SolutionsOchrana dát a v prípade potreby aj ich obnova je neodmysliteľnou súčasťou podnikových procesov v každej spoločnosti či organizácii 

Predchádzať strate dát je dôležité z viacerých dôvodov. Napríklad v prípade prírodnej katastrofy sa nebudete môcť dostať do sídla spoločnosti, čím stratíte fyzický prístup k svojim systémom a ich dátam. Nedostupnosť informačných systémov má dosah na vaše podnikové procesy a chýbajúce informácie priamo ohrozia vašu schopnosť zabezpečiť fungovanie spoločnosti.

V takomto prípade sa popri otázke, kedy budú dostupné podnikové systémy, dostáva do popredia iná kľúčová otázka: Mám dostatočne chránené svoje dáta a budú po obnove k dispozícii bez straty? Túto otázku si musia položiť všetky podniky nielen z dôvodu zabezpečenia fungovania kľúčových informačných systémov, ale aj z dôvodu povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek na ochranu dát. Preto je dôležité pre všetky spoločnosti mať plán B.

Ochrana dát a v prípade potreby aj ich obnova je neodmysliteľnou súčasťou podnikových procesov v každej spoločnosti či organizácii. Obzvlášť dôležitou je v sektoroch, v ktorých by akékoľvek pochybenie viedlo k vážnym dôsledkom. Aby firmy prežili, musia sa pripraviť na mimoriadne situácie a prijať opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu následkov katastrof. Určite je najlepšie mať plán pripravenosti na núdzové situácie skôr, ako ku katastrofe dôjde.


Zdroj: TREND

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk