Cloudové riešenie pre Váš rast


Keď sa z pohľadu biznisu zamyslíme nad udalosťami posledných rokov, všimneme si jeden spoločný znak úspešných firiem, a to ten, že sa vedeli adaptovať na nové požiadavky zákazníkov. 

Globálna pandémia, pretrvávajúce problémy v dodávateľskom reťazci, noví konkurenti, zmeny na trhu, nové výzvy ako podpora vzdialenej pracovnej sily a zvýšenie produktivity. Bez ohľadu na uvedené, musia byť firmy schopné rýchlo prispôsobiť svoje obchodné ciele meniacim sa podmienkam trhu. To znamená, že potrebujú riešenia, ktoré im poskytnú flexibilitu a agilitu, potrebné na dosiahnutie požadovaných obchodných výsledkov. Nevynímajúc riešenia v oblasti IT. Preto sa v posledných rokoch mnohé spoločnosti obracajú na model „everything as-a-service - všetko ako služba“, ktoré im túto flexibilitu a agilitu vedia poskytnúť. 

Definícia modelu „všetko ako služba“ zahŕňa:

•    Softvér ako služba
•    Platforma ako služba
•    Infraštruktúra ako služba
•    Kybernetická bezpečnosť ako služba
•    Hardvér ako služba
•    Technológie ako služba

„As-a-service“ je významným prvkom digitálnej transformácie, pretože pomáha organizáciám efektívnejšie využívať IT, čím im umožňuje dosahovať požadované obchodné výsledky. A všetko je „as-a-service“ aj od momentu, keď pre svoje IT začnete využívať platformu HPE GreenLake

Pri rozhodovaní o tom, ako dodať komplexné portfólio „riešení ako službu“, sa spoločnosť HPE zamerala na to, čo zákazníci potrebujú. Vedela, že spoločnosti prijímajú prístup "cloud first". Aby sa však zákazníci dostali tam, kam potrebujú, museli prijať prístup "cloud všade". Čo však znamená "cloud všade"? Väčšina zákazníkov si cloud predstavuje ako cieľ: verejný cloud, ktorý je "tam vonku". Avšak táto predstava cloudu "len ako cieľovej destinácie“, nespĺňa potreby dnešných firiem. Cloud by mal organizáciám umožniť získať služby, ktoré potrebujú, a to na požiadanie pomocou samoobslužného procesu. Táto agilita vytvára flexibilitu. Spoločnosť tak môže škálovať služby nahor a nadol podľa toho, ako to má v danom čase zmysel pre jej potreby.

Cloud rovná sa ekonomický model. Spoločnosti platia len za IT zdroje, ktoré využívajú, a to vtedy, keď ich používajú, čím sa odstráni prekážka vysokých počiatočných kapitálových výdavkov a firma môže tento kapitál investovať inde. A napokon, z prevádzkového hľadiska, poskytovateľ cloudu spravuje infraštruktúru, čím uvoľňuje pracovníkov IT spoločnosti na realizáciu iných inovatívnych pracovných úloh. Keď sa naozaj zamyslíte nad tým, čo je cloud, cloud nie je cieľ, je to schopnosť.

Firmy potrebujú cloud, ktorý k nim „príde“ odkiaľkoľvek a kamkoľvek. Preto radi nasadzujeme HPE Green Lake, ktorý zastrešuje kompletné portfólio riešení „as-a-service“ vrátane predkonfigurovaných a plne prispôsobených riešení, na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Týmto spôsobom poskytujeme zákazníkom samoobslužný cloud, škálovateľnosť, platbu za používanie a správu v rámci celého IT. Zákazníci tak získajú jednotný prevádzkový model IT v rámci svojich koncových zariadení, dátových centier a hybridných cloudových prostredí.

Ak napr. spočiatku potrebujete menšie kapacity, poskytujeme riešenia HPE GreenLake Infrastructure-as-a-Service (IaaS), ktoré pre Vás ponúkajú skvelý vstupný bod. Vieme Vám ponúknuť preddefinované, vopred nakonfigurované riešenia, ktoré poskytujú menšiu počiatočnú kapacitu s možnosťou škálovania podľa Vašich rastúcich požiadaviek. Keď raz vyskúšate pohodlie, flexibilitu, ekonomiku a funkčnosť HPE GreenLake, budete chcieť viac. Neskôr môžeme pridať iné technológie, ďalšiu lokalitu alebo nové služby. Už nebudete musieť riadiť každodennú prevádzku dátového centra a môžete sa sústrediť len na inovácie. Získate všetko na základe jednej zmluvy, jedného kontaktného miesta a jednej faktúry. 

Zároveň Vám vieme poskytnúť konzultačné, transformačné, migračné a integračné služby.

Vďaka HPE GreenLake:

•    nebudete platiť za IT služby a infraštruktúru, ktorú nevyužívate naplno
•    získate prehľad o tom, koľko úložiska reálne potrebujete pre Vaše projekty
•    máte na dosah rýchle a efektívne riešenie na správu Vašich firemných dát
•    budete mať k dispozícii vždy najmodernejšie technológie.

HPE Green Lake teda prináša jednotný cloudový zážitok a jednoduchý prístup k aplikáciám, ktoré potrebujete na konfiguráciu a správu svojho hybridného prostredia. Platforma HPE GreenLake Edge-to-Cloud Platform Vám poskytuje jednotný pohľad na Vaše prostredie a jednotné prihlásenie. Po autentifikácii môžete spravovať svoje zariadenia, úložiská, siete, objednávky - a to všetko na jednom mieste. Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk