Keď sú dáta nad zlato: Komplexné riešenia ich chránia, ale aj budujú odolnosť voči ich strate

Dáta predstavujú najdôležitejšie aktíva spoločnosti. Ich ochrana pri zavádzaní cloud technológií musí byť na prvom mieste
Moderné organizácie, bez ohľadu na svoju oblasť pôsobenia dnes už uznávajú, že dáta sú jedným z ich najcennejších aktív. V dobe výrazného rastu kybernetických útokov a čoraz vyššej závislosti firemných procesov od prístupu k dátam je zároveň čoraz častejšou otázkou aj bezpečnosť dát.

Sofistikovanejšie prístupy

IT služby dnes firmy prevádzkujú v rôznych režimoch. Či už na vlastnej infraštruktúre vo vlastnej serverovej miestnosti alebo v dátovom centre. Ak sa firma rozhodne pre vlastné riešenie, obstaranie, správu a údržbu si zabezpečuje z vlastných zdrojov. Následná prevádzka je potom realizovaná prostredníctvom interných IT odborníkov alebo externým partnerom.

V prípade verejného cloudového úložiska spoločnosť využíva kapacity externého poskytovateľa služieb. Umiestnenie dát prebieha mimo priestorov spoločnosti a o správu, hardvér či bezpečnosť sa stará prevádzkovateľ dátového centra. Z pohľadu financií je preto táto forma pre firmy často výhodnejšia.

Nájsť najvhodnejšie riešenie je dnes oveľa zložitejšie ako kedysi. S rozšírením moderných cloudových riešení sú totiž potrebné sofistikovanejšie prístupy, aby vyhovovali neustále sa vyvíjajúcim potrebám dát a platforiem modernej organizácie. Práve z týchto dôvodov je jedným z najpopulárnejších riešení takzvaný hybridný cloud, ktorý kombinuje výhody oboch foriem a využíva ho tisíce organizácií.

Určitá časť firemnej infraštruktúry týmto spôsobom beží na vlastnom cloude a hardvéri a zvyšná vo verejnom cloude. Obe časti sú však integrované v jednotnom systéme, vďaka čomu je dosiahnuté flexibilné prostredie. Organizácia tak môže podľa potreby škálovať či už tradičné alebo cloudové úložiská.

Záloha ako poistka

Podľa spoločnosti eGroup Solutions je hybridný cloud pre firmy cestou k adaptácii cloudu, agilite, efektívnosti a bezpečnosti. Poskytuje mnohé z výhod moderného cloudu – flexibilitu, spravované služby, ale aj úspory, zároveň aj výhody komponentov lokálnej IT infraštruktúry, ktorá často úzko súvisí s najcitlivejšími dátami organizácie, prípadne s dátami, ktoré vznikajú ešte pred ich spracovaním.

Integrácia dobre navrhnutého zálohovacieho systému je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie ochrany dát v novej cloud architektúre. Firmy, ktoré pristúpili k využívaniu cloud architektúry, by mali zvážiť výhody hybridného cloudu a investovať do spoľahlivého riešenia zálohovania pre ich dôležité dáta v cloude.

Veľmi dôležitou súčasťou dátovej bezpečnosti je okrem pravidelnej zálohy aj odolnosť voči strate dát a výpadkom či rýchla obnova dát po akejkoľvek havárii. Zabezpečiť spoľahlivé a efektívne zálohovacie postupy v hybridnom cloude nie je len bezpečnostnou poistkou, ale stáva sa strategickým krokom pre udržanie kontinuity podnikania. Najlepším spôsobom, ako spravovať a chrániť dáta v hybridnom cloude, je vybrať a využiť jedinečné riešenie na zálohovanie dát.

V dobe, kedy kybernetické hrozby stále narastajú, sú útoky typu ransomware vážnou hrozbou. Rýchle a efektívne zálohovanie umožňuje firme obísť požiadavky kyberzločincov vo forme výkupného a obnoviť dáta z bezpečného záložného úložiska.

Väčšina poskytovateľov cloudu na tieto účely poskytuje rôzne riešenia. Najbežnejším je určitá forma takzvanej replikácie teda zrkadlenie dát v rámci dátového centra na nezávislú infraštruktúru, z lokálneho úložiska do cloudu alebo do úplne odlišných geografických oblastí. To ponúka väčšiu ochranu pred katastrofou na jednom mieste, pri ktorej dôjde k nedostupnosti dátového úložiska alebo úplnej strate dát. Riešiť samotnú odolnosť dát len replikáciou však nie je dostatočným riešením na ich úplnú ochranu.

Automatizácia a orchestrácia

Odolnosť voči strate dát sa pokúša zabezpečiť, aby boli dáta aktuálne a aby neboli vymazané či stratené. Je tiež potrebné, aby sa dali vo veľmi krátkom čase obnoviť dokonca tak, aby si to používateľ ani nevšimol.

Niektoré príčiny, ako je náhodné preseknutie káblov pri kopaní infraštruktúry sa úplne odstrániť nedajú, no dajú sa navrhnúť tak, aby IT služba bežala ďalej záložným spôsobom. Tiež sa nedajú vylúčiť plánované odstávky napríklad pri aktualizácii systémov. Vo všetkých ostatných prípadoch je podľa spoločnosti eGroup Solutions možné, ak už k výpadku príde, rýchlo odstrániť následky, nakoľko sú pod kontrolou a spolu s rýchlou obnovou dát dosiahnuť požadovanú kontinuitu.

Priblíženie sa k nulovým výpadkom systémov umožňuje koncept s názvom Zero Downtime od spoločnosti eGroup Solutions, ktorá je platinovým partnerom spoločnosti IBM Slovensko. IT prostredia, ktoré prevádzkuje, a to nielen tie, ktoré sú v cloude, sú vždy pod kontrolou Zero Downtime Centra – nástroja s modulmi na podporu riadenia IT.


Jednotné riešenie na všetko

Odborníci radia firmám vyberať si riešenia pre všetky scenáre. Jeden produkt totiž znamená jedného dodávateľa, jednu sadu problémov s konfiguráciou či jednu sadu školení. Ideálne je tiež, ak riešenie môže fungovať na viacerých platformách - lokálne, cloudové či v rôznych variantoch.

Ideálne je zvoliť si od začiatku stratégiu neutrálnu voči poskytovateľovi a svoju stratégiu zálohovania tvoriť od začiatku tak, aby zodpovedala viacerým cloudovým poskytovateľom. Nebude ju potom totiž nutné upravovať.

Dáta, ktoré začínajú v AWS, by mali byť schopné prúdiť do Microsoft Azure alebo Google či IBM Cloudu bez zmeny a zálohovacie riešenie, by sa malo ľahko prispôsobiť umiestneniu dát bez toho, aby sa firma musela obávať zmien ich formátu. Pri zálohovaní by mala byť firma zároveň schopná zálohovať všetky svoje dáta bez špeciálnych krokov pre každú variáciu úložiska.
 

Toto riešenie využíva na zabezpečenie svojich kľúčových funkcií niekoľko open-source technológií, spolu so softvérovými komponentami IBM licencovanými v režime Embedded Solution Agreement (ESA), ktorý umožňuje využívať IBM softvér ako súčasť vlastného riešenia ESA partnerov.

Toto riešenie predstavuje nenahraditeľnú súčasť zálohovania. Každá spoločnosť má totiž pre rôzne procesy k dispozícii mnohé informačné systémy, pričom každý z nich zálohuje dáta v rôznom čase a s inou frekvenciou. Platí preto, čím komplexnejší je hybridný cloud, tým komplexnejšia by mala byť aj zálohovacia stratégia. Efektívna zálohovacia stratégia musí byť sama osebe flexibilná, aby podporovala rozvíjajúce sa podnikanie a nemal by byť obmedzujúcim faktorom.

Zálohovanie dát je sofistikovanou témou, takže aj vybraný partner, ktorý vie garantovať obnovu dát po havárii by mal mať v tomto smere dostatok skúseností. Väčšina dát sa totiž v čase mení. Je preto nevyhnutné, aby stratégia pokrývala všetky dátové typy a formáty. Vybrané riešenie musí vyhovovať rôznym prístupom zálohovania, namiesto toho, aby sa všetky rôznorodé dáta vnucovali do jednej špecifickej, a teda neflexibilnej formy.

Kľúčovou zložkou solídnej stratégie zálohovanie je flexibilita. Bez automatizácie by však bola extrémne obmedzujúca. Príprava zálohy a obnovy v hybridnom cloude je totiž zložitý proces. Vďaka automatizácii sa dokončí bez zásahu, pričom na jeho konci dostane používateľ report o jeho výsledku.

K automatizácii sa pridáva aj orchestrácia, ktorá preberá všetky automatizované procesy, z ktorých každý robí jednotlivé veci a kombinuje a spravuje ich v rámci komplexnej organizácie. Týmto spôsobom je možné docieliť hladšie fungovanie organizácie ako kedykoľvek predtým.

ZDROJ: TREND  (Čítať článok)
Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk