Objavte výhody služby lokálneho (on-premise) úložiska s možnosťami cloudu

Služby informačných technológií založené na verejnom cloude sa za posledné desaťročie rapídne rozrástli a celkový objem verejných cloudových úložísk v režime „as a service“, t.j. „ako služba“, prekonal výdavky na lokálne úložiská. Avšak napriek tomu, výdavky na lokálne úložiská naďalej rastú, a to z veľmi dobrých obchodných dôvodov. V súčasnosti až 70 % podnikových aplikácií a údajov zostáva v lokálnych systémoch z dôvodu obáv o bezpečnosť, taktiež kvôli závažnosti údajov, latencii, závislosti aplikácií a dodržiavaniu právnych predpisov. Mnohé z týchto aplikácií sú takpovediac blokové a ponuky verejných cloudových služieb na báze blokov nezaručujú úroveň dostupnosti údajov, ktorá je potrebná pre tieto pracovné zaťaže.

Okrem toho, čas a úsilie spojené s rearchitektúrou aplikácií pre verejný cloud, nemusia jednoducho stáť za tú námahu, takže je jednoduchšie ponechať ich v prevádzke na lokálnych serveroch. Verejný cloud však ponúka funkcie, ktoré sú atraktívne. Rýchly prístup k novej infraštruktúre, model spotreby "pay-as-you-go", lepšie výdavky na úložisko, možnosť ľahko zvýšiť či znížiť kapacitu a tiež fakt, že IT manažéri nespravujú infraštruktúru sami.

Hoci sa využívanie verejných cloudových služieb rýchlo rozširuje, stále existujú dôvody, prečo si dáta ponechať vo vlastných priestoroch, takpovediac lokálne. Lokálne úložisko ako služba môže imitovať "cloudové" prostredie a zároveň tieto dôvody riešiť. V snahe ponúknuť mnohé z výhod verejného cloudu, zaviedli niektorí dodávatelia spotrebu na základe predplatného aj pre lokálnu infraštruktúru úložísk.

Napriek rýchlemu rastu využívania verejných cloudových úložísk, bude aj naďalej existovať potreba lokálnych úložísk, minimálne počas nasledujúcich piatich rokov. Bezpečnosť, závažnosť údajov, latencia, dostupnosť a regulačné požiadavky na dodržiavanie predpisov v prípade niektorých pracovných záťaží, si vyžadujú neverejné cloudové možnosti úložísk.

 

 „Všetko ako služba“ nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach života. A v prvom rade v IT.

Zákazníci postupne prechádzajú na model ukladania dát ako služby, s cieľom zvýšiť agilitu a zrýchliť tempo inovácií. Avšak, doterajšie ponuky ukladania dát ako služby, túto transformáciu obmedzovali.

Čo môže byť pretrvávajúcim problémom?

Po prvé, spravované služby sú drahé. Ponuky prispôsobených spravovaných služieb sú vhodné pre rozsiahle nasadenia u zákazníkov, ale sú spojené s vyššími nákladmi.
Po druhé, väčšina ponúk ukladania dát ako služby nie je vhodná pre kritické aplikácie. Dodávajú sa so štyrmi deviatkami dostupnosti, ale kritické aplikácie vyžadujú šesť deviatok alebo 100 % dostupnosť.
A nakoniec, tieto ponuky neprinášajú samoobslužnú agilitu. Zatiaľ čo ukladanie dát dát ako služba prinieslo spotrebu podľa skutočnej potreby, zákazníci sa stále musia vysporiadať s tradičnou správou úložísk, ktorá si vyžaduje odborné znalosti v oblasti úložísk a ďalšie operácie. Výsledkom je, že rýchlosť, akou sa organizácie môžu transformovať prijatím modelu „ukladania dát ako služby“, zostáva obmedzená. HPE GreenLake pre Block Storage to mení.

HPE GreenLake pre Block Storage je cloudová dátová služba ponúkaná na platforme HPE GreenLake edge-to-cloud, ktorá zjednodušuje správu lokálnych úložísk, s rýchlosťou a agilitou cloudovej prevádzky.


Čo umožňuje HPE GreenLake pre Block Storage?

Zvýšenie času na dosiahnutie hodnoty:
99 % úspora prevádzkového času. Správcovia môžu sami spravovať úložisko za účelom rýchlejšieho nasadenie aplikácií

Zníženie obchodného rizika:
100 % zaručená dostupnosť pre kritické aplikácie

Riešenie problémov na základe umelej inteligencie:
86 % problémov je automaticky predpovedaných a vyriešených pomocou HPE InfoSightAk sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na marketing@egroup.sk